Reference

V letech 1995 – 2011 jsem byla exkluzivní přepisovatelkou nakladatelství TORST. Viktor Stoilov se o mně zmiňuje v knize „TORST, dvacet let nakladatelství“, vydané v r. 2011, na str. 139:

Otázka:
Václav Havel projekt svých spisů zaplatil?

Vladimír Stoilov: Přispěl na něj podstatně, něco však zaplatilo i nakladatelství. Náklady na vydání takového souboru vždy převýší výnosy. Několikaletá ediční příprava, přepis všech textů do počítače, to vše dohromady bylo dražší než tisk. Simona Sedmihorská, která všechny Havlovy texty přepisovala, a i jinak s námi celá dlouhá léta spolupracuje, je vedle autora nepochybně jediným člověkem na světě, kterému prošlo prsty každé Havlovo slovo, které je otištěno v jeho spisech.

   
V časopisu GONG pro sluchově postižené vyšel v 5. – 6. čísle/2010, ročník XXXIX rozhovor, který se mnou dělala redaktorka Blanka Lavičková.
   
   
 Dne 8. 10. 2009 jsme byli pozváni do rozhlasového pořadu HandyCamping. Hovořilo se především o novém projektu simultánního přepisu mluvené řeči v reálném čase pro neslyšící. Zúčastnili se ho koordinátor projektu pan Jaroslav Winter, neslyšící Martin Novák a moje maličkost.
   
Předmět: Moje 1. přednáška v Ze dne: 17.08.2010
 
16. 8. 2010 jsem na ČVUT v rámci semináře pro písaře praktikanty hovořila o svých zkušenostech při přepisování u soudu. Bylo jich v mém případě už osm. Podrobnosti: www.prepis.cz

Předmět: Neslyšící u soudů – Ze dne: 16.11.2010
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562221800015-televizni-klub-neslysicich/

Předmět: video Ze dne: 25.03.2012
 
Poznáte moje ruce? http://www.youtube.com/watch?v=Pw3DimG5TXU